Avtal och Hyreskontrakt

När personen blivit antagen till Bostad Först erbjuds den sökande en bostad. Den boende avsäger sig först besittningsrätten på lägenheten, vilket innebär att lägenheten står på Bostad Först och den boende kan bli avhyst inom en vecka om personen inte följer avtalet.

 

Efter nio månader gör hyresvärden och försörjningsstöd en prövning över tiden som gått och den boende har redan då möjlighet att ta över kontraktet om boendet fungerat. Hyresvärden kan begära förlängning av andrahandskontraktet om oklarheter föreligger. Hyresvärden inhämtar information från bovärden om skötsel av sitt boende. Hyresvärden inhämtar information om om den boende har betalat på sin hyresskuld som avtalat.

 

Vägledarna skickar in en ansökan om att det är dags att ta över hyresavtalet. Den boende förbinder sig att följa hyreslagen. Den boende förbinder sig att inte störa grannar och att betala hyran i tid. Utöver det förbinder sig den boende att träffa sin vägledare minst en gång i veckan i sin bostad.