Fastighetsägare inom Projektet Bostad Först – Örebro

Aktuella fastighetsägare inom projektet är Örebros kommunala fastighetsbolag ÖBO.

ÖBO – Örebro bostäder