Om Bostad Först Örebro

Bostad Först i Örebro startades som ett projekt i januari 2013 och blev 1 oktober 2016 en fast verksamhet.

Här arbetar en verksamhetsledare samt tre vägledare. Den person som flyttar in hos Bostad Först får en vägledare utsedd som fungerar som ett stöd för den boende. Den boende ansvarar för sin lägenhet och för att följa rådande hyreslag samt att betala på eventuell tidigare hyresskuld och tar hjälp av sin vägledare för att kunna uppfylla dessa krav.

 

Stödet är individuellt anpassat och utgår helt från den boendes egna önskemål och behov. Den boende upprättar tillsammans med sin vägledare en genomförandeplan med sina mål och delmål, som sedan uppdateras kontinuerligt under tiden hos Bostad Först. Alla som bor hos Bostad Först tar emot besök av sin vägledare minst en gång i veckan. Vägledarna arbetar dag, kväll och helg, samt har jour på natten.

 

Bostad Först har lägenheter runt om i hela Örebro. Den boende hyr till att börja med sin lägenhet i andra hand, och arbetar mot ett förstahandskontrakt genom att följa rådande hyreslag samt träffa sin vägledare som avtalat. Vägledarstödet finns kvar även efter att den boende har skrivit eget kontrakt.

 

 

Bostad Först Värdegrund:

 

Alla människors rätt till en egen bostad.

Individens rätt till individanpassat stöd.

 

Respekt, Omtanke, Tillit, Allians, Jämlikhet, Öppenhet, Gemensamt ansvar, Tid och Långsiktighet.

 

Vi gör det möjligt för våra boende att genom stöttning jobba för att den enskilde ska leva ett självständigt liv i sin egen bostad.

Vi har som utgångspunkt i Det goda mötet med andra att:

Varje människa har lagstadgade rättigheter och en vilja att ta ansvar för sitt liv.

Varje människa är – eller vill vara – aktiv och har någon förmåga att ta ansvar över sin situation.

Varje människa är unik och har behov – känslomässiga och fysiska – som vi vill tillgodose individuellt, utifrån en helhet som skänker mening och sammanhang.

Varje människa har en vilja att vara självständig – med möjlighet till egna val – i samspel med andra människor.

 

Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i vår grund- och helhetsssyn att ge det stöd som den boende efterfrågar.

Vårt uppdrag är att stödja den enskilde till kvarboende

Vårt arbete består i första hand av att lyssna in och bygga allians för att ge kvalitativa och överenskomna insatser tillden boende. Människors behov förändras och utifrån att vi arbetar med långsiktighet så kan den enskilde bli trygg med vägledaren och stärkas mot ett självständigt liv. Att arbeta i ständig förändring ställer stora krav på verksamhetens anpassningsförmåga och flexibilitet. Vägledaren ska alltid i mötet med den enskilde visa respekt och värna om dennes integritet.