Bostad Först välkomnar här Örebro läns fastighetsägare!

Garanti för dig som fastighetsägare inom Bostad först – Örebro

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut:

Kontakta verksamhetsledaren Anna-Lena Lindqvist

Tfn: 072-586 99 25

Mail: alena.lindqvist@verdandi.se

Hyresgaranti för fastighetsägare inom Bostad först – Örebro

Inom ramen för det Bostadsociala avtalet, Bostad först, har följande överenskommelse idag träffats mellan fastighetsägare Örebro Bostäder, Verdandi Örebro Krets/Hela människan – RIA Dorkas, socialförvaltningen.

Hyresgäster som erhåller bostad genom Bostad först har i första hand eget ansvar för att de förpliktelser som följer hyresavtalet efterföljs.

Om så inte sker garanterar Verdandi Örebro Krets/Hela människan – RIA Dorkas genom socialförvaltningen att kontraktet underteckna en överenskommelse om hyresgaranti , att fullgöra följande förpliktelser;

  • Att erlägga hyra,
  • Att utge eventuell ersättning för minskad bruksvärde till följd av hyresgästens åtgärder.
  • Att erlägga skadestånd (t.ex. vakanskostnader om en lägenhet måste renoveras för att bli uthyrningsbar) vid förverkande/uppsägning.
  • Att ersätta kostnader som uppkommit genom juridiska åtgärder (t.ex. inkasso, avgifter Kronofogdemyndigheten och dylikt).

Denna garanti gäller i varje förekommande fall under andrahands kontraktet. När den enskilde skriver eget kontrakt upphör överenskommelsen.

Blanket för hyresgaranti, går att ladda ner här!