För att söka bostad genom Bostad Först krävs att följande stämmer in på Dig:

  • Jag befinner mig i akut hemlöshet, d v s situation 1 enligt Socialstyrelsens kriterier. Detta omfattar inte personer som har boende inom t ex den kommunala boendekedjan, skuldsaneringslägenhet, genom socialpsykiatrin, m m.
  • Jag har varit folkbokförd i Örebro kommun i minst tre sammanhängande år, d v s utan avbrott.
  • Jag har en långvarig period av hemlöshet.
  • Jag har provat flera andra vägar för att lösa min bostadssituation, som exempelvis den kommunala boendekedjan.
  • Jag har en uppriktig vilja att förändra min situation och jag är villig att ta emot stöd från personal på Bostad Först utifrån mina behov. Detta innefattar även en vilja att aktivt arbeta mot ett förstahandskontrakt och kvarboende.