Personal/info

Anna-Lena Lindqvist

Verksamhetschef

Bostad Först Örebro

0725-86 99 25

alena.lindqvist@verdandi.se

http://www.bostadforstorebro.se

Nettan Johansson

Vägledare

Bostad Först Örebro

0725-879841

Jour 0725-879815

bostadforstelisabethj147@gmail.com

http://www.bostadforstorebro.se

Tobias Jansson

Vägledare

Bostad Först Örebro

0725-879884

Jour 0725-879815

bostadforsttobias@gmail.com

http://www.bostadforstorebro.se

Per Rosén

Vägledare

Bostad Först Örebro

0725-879827

Jour 0725-879815

perrosen.bostadforst@gmail.com

http://www.bostadforstorebro.se