Styrelseförteckning Bostad Först –

Verdandi Örebro ekonomisk förening

Ordförande:

Lennart Eriksson

 

Styrelseledamöter:

Carina Dahl
Mats Einestam
Hans Ekerbring
Fisun Yavas

 

Styrelsesuppleanter (Ersättare):

Mats Pettersson
Marianne Svanberg